VII Regionalny Przegląd Twórczości „Polskie Pieśni Patriotyczne i Piosenki Wojskowe 2023” zorganizowany przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu odbył się  9 maja w Teatrze Starym.

Wydarzenie pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W konkursie udział wzięły następujące zespoły:

– Vivo z II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu
– Biała Róża ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarkach Górnych
– Razem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu
– Promyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. K. Rogowiec w Wojcieszowie
– Erato z Powiatowego Zespołu szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
– Sami Swoi z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
– Debiut z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Wszystkie występujące zespoły zdobyły ex aequo I miejsce. Serdecznie gratulujemy.