W środę w Teatrze Starym odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności byłym działaczom opozycji antykomunistycznej, w której brał udział Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa.

Wręczenia odznaczeń dokonał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

Uhonorowane osoby: Mieczysław Jerzy Szczurek, Mieczysław Cacuba, Bogumił Chodała, Stanisław Piotr Filipek, Bogusław Frydrych, Janusz Jędzierowski, Helena Kozdra, Adam Krajewski, Zygmunt Maczkowiak, Wiesław Ogrodnik, Ryszard Ratajczak, Bogdan, Szczepan Razik. Pośmiertnie: Zdzisław Chalewicz, Adam Dziedziczak oraz Mirosław Kochanowski.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku.
Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku, przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Pierwowzorem Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.