W uroczystej atmosferze odbyła się ceremonia nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu imienia Orła Białego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

W Sali Kina Forum odbyło się uroczyste przekazanie przez Prezydenta Miasta Piotra Romana nowego sztandaru szkoły na ręce Dyrektora Szkoły Ireny Sikory-Kołodyńskiej. Po wyjątkowej prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowany wcześniej program artystyczny, nawiązujący do symboliki Orła Białego.

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

Nadanie imienia szkole to ważny moment w jej historii. Jest to symbol dumy i przynależności do społeczności szkolnej, a także zobowiązanie do kontynuowania misji edukacyjnej w duchu wartości, które reprezentuje Orzeł Biały.