4 lipca 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła uproszczona oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orientpark.pl” Iwiny, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „ORIENTPARK WINTER CROSS – Pierwszy Bieg TOMIRA”.

Zgodnie z  art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie do 18.07.2023r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty, na adres: Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec lub pocztą elektroniczną na adres: k.sliwinska@powiatboleslawiecki.pl (decyduje data wpływu).

Oferta: oferta_19a_Orientpark.pl