Powiat Bolesławiecki, jako dotychczasowy lider wśród samorządów korzystających z dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych po raz kolejny wnioskował o środki finansowe przeznaczone na rok 2022. W efekcie czego Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim umowę dofinansowania powiatowych przewozów pasażerskich opiewającą na kwotę 2 798 022,19 zł. W efekcie pozwoli to na dofinansowanie 26 nowych linii autobusowych.
Obecnie PKS dociera do najbardziej odległych miejscowości powiatu, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego. W samej tylko gminie Bolesławiec realizowanych jest o 60% więcej kursów niż przez przystąpieniem do programu w roku 2019. Aby ułatwić mieszkańcom powiatu dotarcie do zakładów pracy, szkół i powrót do domów, najwięcej kursów wykonywanych jest w godzinach od 6:00 do 8:00 i w godzinach popołudniowego szczytu od 14:00 do 16:00.
Rządowy program pn. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, popularnie zwany funduszem autobusowym, to system dofinansowania z budżetu państwa każdego przejechanego kilometra. Obecnie fundusz dopłaca maksymalnie 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej . Warunkiem uczestnictwa w programie jest finansowa partycypacja, rozwój i utrzymanie kursów przez organizatora i operatora przewozów.