Przypomnijmy, że 82 lata temu doszło do zbrojnej napaści ZSRR na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską (co nastąpiło 1 września 1939 roku).

Uroczystość na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu pod pomnikiem Zesłańców Sybiru rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali: Prezes Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków Pani Maria Niemczuk, II Zastępca Prezydenta Bolesławca – Pani Renata Szewczyk oraz Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak. Pan Starosta w swoim przemówieniu przypomniał jak wyglądały losy Polaków, którzy ginęli w kampanii wrześniowej i jak w kolejnych latach nasi rodacy byli mordowani lub zsyłani na Syberię czy do obozów koncentracyjnych.

Po wystąpieniach przedstawicieli władz lokalnych uczestnicy uroczystości wzięli udział w modlitwie pod przewodnictwem ks. Stanisława Kusika, a następnie dowódca 6. Pułku Ułanów Kaniowskich Pan Grzegorz Jankowski odczytał apel poległych. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod pomnikiem, a uczniowie odśpiewali hymn Sybiraków.