Tytuł honorowy Profesora Oświaty jako pierwsza osoba w Powiecie Bolesławieckim otrzymała Pani Laura Słocka – Dyrektor PZSiPS w Bolesławcu. 

Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

Przy przyznawaniu bierze się pod uwagę:

– jakość pracy prowadzonej z uczniami,

– pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,

– wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,

– szczególne osiągnięcia związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.