Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w dniach 21 lutego do 27 lutego 2022 r. w godzinach od 08:00 do 14:00 będą udzielali informacji o  uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Z uwagi na stan pandemii Covid-19 dyżury pełnione będą wyłącznie telefonicznie (nr tel. 075 644 17 20).

Zapytania można również kierować droga elektroniczną na adres: biuro.podawcze.prbol@prokuratura.gov.pl