Przebudowa ul. Staroszkolnej i ul. Staszica to jedne z zadań w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład”.

Modernizacja dwóch odcinków drogi powiatowej przy ul. Staroszkolnej o łącznej długości ok. 682 mb polegała na wbudowaniu nowej konstrukcji jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Wykonano roboty ziemne wraz ułożeniem nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego oraz wbudowaniem konstrukcji chodnika.

Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Z uwagi na wystąpienie prac nieprzewidzianych w zakresie robót objętych zadaniem tj. przyłącze energetyczne do przyszłych terenów usługowych, zaszła konieczność wstrzymania prac na części chodnika do momentu wykonania przyłącza.

Remont odcinka o długości ok. 405 mb wraz z chodnikiem przy ul. Staszica polegał na przebudowie jezdni i istniejących chodników poprzez rozbiórkę i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych. Do zakończenia prac pozostało oznakowanie poziome i pionowe oraz prace wykończeniowe.