od lewej Starosta Bolesławiecki wraz z przedstawicielami dolnośląskich samorządów

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczy obecnie w XXX Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, które odbywa się w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. W trakcie spotkania omawiane są ważne kwestie dotyczące rozwoju regionu oraz współpracy między powiatami. Środowisko samorządowe ma okazję do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju regionu.

Spotkania Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego stanowią doskonałą okazję do budowania relacji partnerskich i wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami różnych jednostek samorządu.