Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:

„Transgraniczne warsztaty zawodowe dla uczniów szkół mechanicznych Powiatu Bolesławieckiego i Bautzen – rozwój współpracy i wymiana doświadczeń”

Nazwa programu:

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP:

Powiat Bolesławiecki (www.powiatboleslawiecki.pl )

Partner projektu:

Powiat Bautzen (www.landkreis-bautzen.de )

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt obejmował organizację transgranicznych warsztatów integracyjno – edukacyjnych dla uczniów szkół mechanicznych z Powiatu Bolesławieckiego i Bautzen.

W ramach projektu zorganizowano dwa warsztaty edukacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu: 26-28.09.2018r. oraz 13-15 października 2021r. Podczas dwóch trzydniowych  spotkań uczniowie wspólnie zbudowali drukarki 3D, nabyli umiejętności z zakresu ich obsługi oraz zaprojektowali i wydrukowali swoje pierwsze modele. Lecz nie tylko nauka była celem tych spotkań, niemieccy i polscy uczniowie wspólnie spędzali wolny czas biorąc udział w zajęciach sportowych oraz zwiedzając atrakcje turystyczne Bolesławca i okolic
oraz Karpacza, mieli również okazję odwiedzić nowoczesne zakłady w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Wykrotach.

15 października 2021 r. została zorganizowana w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu Konferencja podsumowująca realizację Projektu podczas, której nauczyciele zawodu z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu wygłosili dwa wykłady “Zastosowanie druku 3D w przemyśle” i “Aktualne potrzeby transgranicznego rynku pracy”.

Sam projekt i jego efekty zostały zaprezentowane  podczas międzynarodowej uroczystości z okazji 20 lat współpracy Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Bautzen zorganizowanej w Teatrze Starym w Bolesławcu
15 października 2021 r.

Projekt doskonale wpisał się w strategię Euroregionu Nysa i wspieranie transgranicznej współpracy. Potwierdziły to wspólne kontakty i spotkania. Dzięki działaniom projektowym rówieśnicy obu krajów zbliżyli
się do siebie, wymieniając zawodową wiedzę i nawiązując bardziej przyjacielskie relacje. Nastąpiło tym samym – co było jednym z założeń projektu – pogłębienie współpracy pomiędzy mieszkańcami Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Bautzen.

Młodzież szkolna w ramach warsztatów i konferencji kończącej projekt poznała się wzajemnie, deklarując utrzymanie kontaktów w przyszłości, nie tylko na stopie zawodowej.

Niebagatelny jest aspekt czysto profesjonalny. Uczniowie szkół zawodowych po obu stronach granicy zapoznali się z aktualnym zapotrzebowaniem transgranicznego rynku pracy oraz nabyli nowe umiejętności,
które są bardzo poszukiwane przez innowacyjne firmy. To np. druk 3D jako metoda addytywnego prototypowania i wykonywania produkcji jednostkowej i małoseryjnej, która znalazła już swoje miejsce
w przemysłowych procesach produkcji. Praktyczna znajomość rozwiązań mechanicznych stosowanych
w budowie drukarek 3D i technologii druku 3D dla uczestników projektu będą w przyszłości czynnikiem zwiększającym ich konkurencyjność na rynku pracy. Znajomość oprogramowania Autodesk Inwentor
i praktyczna wiedza z zakresu tworzenia dokumentacji technicznej również wzmocni ich pozycje jako przyszłych pracowników. Współpraca w trakcie realizacji zadań projektowych uczniów z Polski i Niemiec wypracowała
w nich umiejętność współdziałania w międzynarodowym środowisku i jest początkiem znajomości,
które w przyszłości powinny przenieść się również na życie prywatne. Uczestnicy projektu, którzy poznali kulturę, historię i topografię Bolesławca oraz okolic deklarowali chęć ponownego przyjazdu i bardziej gruntowne poznanie regionu.

Cel projektu:

Pogłębienie współpracy powiatów, intensyfikacja kontaktów transgranicznych pomiędzy mieszkańcami (młodzieżą szkolną i nauczycielami) z Polski i Niemiec.

Okres realizacji:

4 września 2018 r. – 31 października  2021 r.

Wartość zatwierdzonego projektu:

23.448,72 EUR całkowita wartość

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%