I Liceum Ogólnokształcące to okazały, ponad stuletni budynek z imponującą halą sportową oraz nowo oddanym kompleksem boisk. To doskonała przestrzeń do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, inspirujący i wspierający nauczyciele, to tradycja i nowoczesność. Szkoła po raz kolejny może pochwalić się „Srebrną Tarczą” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2022 r., i zdawalnością matury na poziomie 100%. Wiedza i nauka, rozwój umiejętności i kompetencji – to jedne z najważniejszych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym. Tu swoje miejsce znajdzie każdy: humanista, matematyk, biolog, artysta, społecznik i lingwista, bo tylko tu można poznać jeszcze takie języki jak włoski, hiszpański czy rosyjski. Dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej szkoła przygotowuje do wszystkich kierunków studiów.

Liceum to tętniące życiem miejsce. Organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, sukcesy sportowe i w naukowe, edukacyjne projekty międzynarodowe (Erasmus +) i  krajowe, wymiana rodzinna z Niemcami i Włochami – świadczą o poziomie edukacji, różnorodności i atrakcyjności szkoły. Wiele w niej miejsca na działania artystyczne i wolontariackie.  Szkolny chór, „Koncert Walentynkowy”, „Dzień Języków Obcych”, Festiwal Języka Angielskiego – to imprezy, które przekroczyły mury szkoły i stały się wizytówką utalentowanej i pełnej pasji młodzieży i nauczycieli.

Wiedza i nauka, rozwój umiejętności i kompetencji – to jedne z najważniejszych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym. Co roku niemal połowa uczniów bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągając sukcesy ogólnopolskie. Wysokie wyniki matur na poziomie rozszerzonym dają absolwentom szansę na dostanie się na wymarzone kierunki studiów, w tym także, zdając amerykańską maturę – na uczelnie światowe. Doskonała baza sportowa sprzyja sukcesom w wielu dyscyplinach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Dzięki szerokiej i różnorodnej ofercie edukacyjnej swoje miejsce znajdzie tu każdy: humanista, matematyk, biolog, artysta, sportowiec, społecznik i lingwista. Szczególnie rozbudowana jest nauka języków obcych, gdzie obok angielskiego i niemieckiego można wybrać dodatkowo język włoski, hiszpański, francuski czy rosyjski.

Działające w szkole koła zainteresowań i realizowane projekty edukacyjne pozwalają rozbudzać pasje i rozwijać się w wielu kierunkach.