W roku szkolnym 2022/2023 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu  zorganizował 54 szkolne imprezy sportowe o Mistrzostwo Powiatu, w których uczestniczyło 1709 osób, w tym 689 dziewcząt  i 1020 chłopców. Finalnie było to 69 dni startowych, w których rozegrano aż 316 meczów. Klasy I-VI szkół podstawowych uczestniczyły w 19 zawodach, a rywalizowało w nich 265 dziewcząt i 340 chłopców w 91 meczach. Natomiast dla 200 dziewcząt oraz 300 chłopców z klas VII-VIII szkół podstawowych odbyło się 17 imprez sportowych. Ostatecznie młodzież rywalizowała w 90 meczach w 16 terminach. Dla szkół ponadpodstawowych zorganizowano 18 imprez, w których udział wzięło 604 uczniów. Młodzież  rozegrała 135 spotkań w 35 terminach.
Ponadto Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zorganizował 13 imprez strefowych, w tym 1 Finał Województwa Dolnośląskiego. W dolnośląskich rozgrywkach uczestniczyło 135 dziewcząt i 350 chłopców. W sumie odbyło się 106 spotkań.
– Nasz cel to przede wszystkim zachęcanie młodzieży szkolnej do uprawiania różnych sportowych dyscyplin, propagowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie możliwości sprawdzenia się w sportowej rywalizacji. Dobre nawyki, które teraz wypracuje młodzież będą przynosić efekty przez wiele lat, a regularna aktywność sportowa zawsze przyniesie korzyści. Z tego miejsca gratuluję wszystkim młodym, obiecującym sportowcom i dziękuję szkołom za zaangażowanie we współorganizacji tak potrzebnych zawodów. – mówi Katarzyna Zięba, naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Warto podkreślić, że zawody były organizowane w dyscyplinach objętych Kalendarzem Imprez Szkolnego Związku Sportowego – Dolny Śląsk oraz przeprowadzane według regulaminów Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Udział szkół w zawodach był dobrowolny.

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI DZIEWCZĄT

  1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU  140  PKT
  2 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE  111  PKT
  3 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ    83  PKT
  4 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU    80  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH    61  PKT
  6 PRYWATNA  ZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W   BOLESŁAWCU    59  PKT
  7 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY    57  PKT
  8 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM    46  PKT
  9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU    39  PKT
 10 SZKOŁA   PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH    37  PKT
11/12 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ    30  PKT
11/12 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE    30  PKT
13/14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU    21  PKT
13/14 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE   BOLESŁAWIECKIEJ    21  PKT
15 PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  ZAKONU   PIJARÓW  W  BOLESŁAWCU    19  PKT
16 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI    15  PKT
17 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ    11 PKT
18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU     4  PKT

 

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-VI CHŁOPCÓW

  1 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH    170  PKT
  2 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU    103  PKT
  3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BOLESŁAWCU    100  PKT
  4 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH      97  PKT
  5 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS W   BOLESŁAWCU      91  PKT
  6  ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY      80  PKT
  7  ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE      49  PKT
  8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU      46  PKT
  9 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ      42  PKT
  10  ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM      38  PKT
  11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU      32  PKT
  12 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE      30  PKT
  13 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH      30  PKT
  14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU      22  PKT
  15 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ      21  PKT
  16 SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE      19  PKT
  17 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU      15  PKT
  18 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ      13  PKT
  19 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU   PIJARÓW      W   BOLESŁAWCU        7  PKT

KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – VI

  1 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W  IWINACH    231  PKT
  2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU    186  PKT
  3 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU    183  PKT
  4 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS   W   BOLESŁAWCU    150  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE    141  PKT
  6 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY    137  PKT
  7 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ    125  PKT
  8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W BOLESŁAWCU    100  PKT
  9 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH      97  PKT
  10 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM      84  PKT
  11 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE      79  PKT
  12 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH      67  PKT
  13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU      61  PKT
  14 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ      51  PKT
  15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU      36  PKT
  16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU      36  PKT
  17 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU   PIJARÓW      W   BOLESŁAWCU      26  PKT
  18 PUBLICZNA   SZKOŁA   PODSTAWOWA   W   WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ      24  PKT
  19 SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE   BOLESŁAWIECKIEJ      21  PKT
  20 SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE      19  PKT
  21 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI      15  PKT

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII-VIII DZIEWCZĄT

  1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU    161  PKT
  2 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU    109  PKT
  3 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH      70  PKT
  4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU      67  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY      51  PKT
  6 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ      43  PKT
 7/8 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TRZEBIENIU      30  PKT
 7/8 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ      30  PKT
9/10 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ      25  PKT
9/10 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE      25  PKT
11/12 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH      21  PKT
11/12 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM      21  PKT
 13 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE      19  PKT
 14 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW  W   BOLESŁAWCU      17  PKT
 15 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS                      W   BOLESŁAWCU      15  PKT
 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU      13  PKT

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII-VIII CHŁOPCÓW

  1 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS          W BOLESŁAWCU    130  PKT
  2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 WBOLESŁAWCU    125  PKT
  3 SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE    112  PKT
  4 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM      87  PKT
  5 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU      68  PKT
  6 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH      67  PKT
  7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU      65  PKT
  8 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY      64  PKT
  9 SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE   BOLESŁAWIECKIM      46  PKT
  10 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ      43  PKT
  11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU      42  PKT
  12 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE      25  PKT
13-15 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE      19  PKT
13-15 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ      19  PKT
13-15 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ      19  PKT
  16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU      17  PKT

 

KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII – VIII

  1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU    286  PKT
  2 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODŹCU    177  PKT
  3 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXPRESS                      W   BOLESŁAWCU    145  PKT
  4 ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNICY    115  PKT
  5 SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE    112  PKT
  6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BOLESŁAWCU    109  PKT
  7 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU   DOLNYM    108  PKT
  8 SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ      86  PKT
  9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOLESŁAWCU      78  PKT
  10 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W IWINACH      70  PKT
  11 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIBOROWICACH      67  PKT
  12 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE      50  PKT
  13 SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ      49  PKT
  14 SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE   BOLESŁAWIECKIM      46  PKT
  15 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCIE   BOLESŁAWIECKIEJ      44  PKT
  16 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TRZEBIENIU      30  PKT
  17 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEJOWICACH      21  PKT
18/19 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŻELISZOWIE      19  PKT
18/19 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE      19  PKT
20/21 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW    W   BOLESŁAWCU      17  PKT
20/21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU      17  PKT

 

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DZIEWCZĄT

  1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    226  PKT
  2 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH    186  PKT
  3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE    129  PKT
  4 PUBLICZNE LICEUM OXPRESS    110  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH      95  PKT
  6 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH      30  PKT
  7 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH      15  PKT

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW

  1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH    265  PKT
  2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I  ZAWODOWYCH    230  PKT
  3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    160  PKT
  4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    157  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH    100  PKT
  6 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH      72  PKT
  7 ZESPÓL SZKÓŁ BUDOWLANYCH      47  PKT
  8 PUBLICZNE LICEUM OXPRESS      15  PKT

KLASYFIKACJA WSPÓLNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  1 I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    383  PKT
  2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I   ZAWODOWYCH    325  PKT
  3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    289  PKT
  4 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH    280  PKT
  5 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH    258  PKT
  6 PUBLICZNE LICEUM OXPRESS    125  PKT
  7 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH    100  PKT
  8 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH      77  PKT

Punktacja drużynowa osobno dla dziewcząt i chłopców według klucza : I miejsce – 30 pkt., II – 25, III – 21, IV – 19, V – 17, VI – 15, VII – 13, VIII – 11, IX – 9, X – 7, XI – 5, XII – 4, XIII – 3, XIV – 2, XV i dalsze – 1 pkt.