W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Szkolenie poprowadziła Pani Marta Waniszewska – certyfikowany specjalista pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, wieloletni Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Koordynator Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na Dolnym Śląsku.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu problematyki diagnozowania przemocy domowej, podziału zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie i gminie, zmian w prowadzeniu procedury „Niebieskie Karty” oraz procedury ochrony dziecka w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową. W szkoleniu wzięło udział 61 osób, w tym przedstawiciele kadr pomocy społecznej, oświaty, sądu ,służby zdrowia i policji.