Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego to nie tylko ułatwienia architektoniczne pozwalające na swobodne poruszanie się po urzędzie, ale przede wszystkim kompetentni urzędnicy, którzy taktownie i z wyczuciem podchodzą do osób o szczególnych potrzebach. Dążąc do tego pracownicy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu zakończyli właśnie cykl szkoleń w zakresie kontaktu i komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami, który przeprowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR).
Nasi pracownicy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej otwarci i przygotowani w myśl Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Głównym celem spotkań była popularyzacja wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności, zasady savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia obejmowały część teoretyczną i praktyczną. W tej drugiej pracownicy Starostwa mogli doświadczyć, z jakimi trudnościami związanymi z organizacją przestrzeni publicznej mierzą się osoby poruszające na wózkach i osoby niewidome. Szkolenie prowadził Pan Adam Bartków – pełnomocnik Fundacji i jednocześnie przewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, Pan Łukasz Januszke Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i pracownicy Fundacji. Fundacja oprócz aktywizowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami zajmuje się także audytowaniem budynków pod kątem dostępności architektonicznej. Przy okazji zachęcamy do korzystania z praktycznych porad FAR w ww. zakresie.