Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – etap II

W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyło się szkolenie w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”. Pierwsze spotkanie kadry oświatowej z zarządzającymi edukacją powiatową w ramach projektu przeprowadzili eksperci Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. To było jedno z trzech spotkań, które zostaną zorganizowane w kolejnych miesiącach. Działania projektowe mają pomóc przede wszystkim w podniesieniu kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowaną na kształtowanie umiejętności uczniów, które pozwolą im sprawniej poruszać się na rynku pracy.
Podczas spotkania odpowiedzialni za lokalną oświatę zadali sobie podstawowe pytania. Jaki jest stan oświaty i co zrobić, żeby było lepiej? Dwa podstawowe obszary wsparcia to monitorowanie jakości usług edukacyjnych i zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego. Utworzenie harmonogramu działań rozwojowych na najbliższe dwa lata to jedno ze strategicznych narzędzi w realizacji tego projektu. W powiatowej grupie wiodącej są: Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyna Zięba, Zastępca Naczelnika Wydziału EKS Mariusz Mendocha oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Cezary Czernatowicz.
Wsparcie kadry będzie realizowane głównie poprzez: rekomendacje do programów szkoleniowych i doradczych dla kadry JST wypracowane na podstawie diagnozy kompetencji kadr zarządzających oświatą, opracowanie programów szkoleniowych i doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli organów prowadzących placówek i szkół, uruchomienie Grup Wymiany Doświadczeń, doradztwo w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych, uruchomienie i moderowanie forum dla przedstawicieli JST oraz uruchomienie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych.
Niewątpliwie wartość dodana projektu to integracja środowiska edukacyjnego, promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą, stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami, organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców oraz wykorzystywanie przykładów dobrych praktyk. Kolejne spotkanie już w styczniu.