W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się szkolenie: „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego – specyfika, trudności, problemy”, którego uczestnikami były rodziny zastępcze prowadzące rodzinne domy dziecka. Spotkanie zostało współfinansowane przez Fundację Ernst & Young w ramach Konkursu „Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna 2023”.

Szkolenie miało formę warsztatowo-wykładową, a prowadzone było przez Kazimierza Ździebło – psychologa, psychoterapeutę, superwizora i trenera. Podczas spotkania poruszane zostały zagadnienia: „Relacje małżeńskie. Dbanie o relacje małżeńskie – warunkiem dobrej, skutecznej i ciepłej rodziny zastępczej” oraz „Komunikacja w relacjach rodzinnych pomiędzy dziećmi, rodzicami, opiekunami”. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących problemów związanych z specyfiką funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym również zauważać blaski, ale także umiejętnie radzić sobie z trudnościami, które się pojawiają w codziennym życiu każdej rodziny zastępczej.

Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualne ćwiczenia mogli sprawdzić posiadaną wiedzę, a następnie wspólnie z prowadzącym podejmowali dyskusję w oparciu o wykonane zadania. Praca w grupach niewątpliwie sprzyjała integracji, dzięki czemu spotkanie przebiegało w atmosferze otwartości i wzajemnego zaufania.