Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, zorganizowane przez Powiat Bolesławiecki we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi rozpoczął Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, podkreślając iż dostępność to nie tylko charakterystyczne prawo, ale również wyraz troski o równość i godność osób z niepełnosprawnościami.
Następnie przedstawiciele PFRON: Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON – Agnieszka Kalinowska oraz Samodzielny Specjalista ds. Postępowań Skargowych na brak dostępności – Sławomir Zajączkowski poruszali zagadnienia związane z dostępnością, rodzajami barier, prawem do dostępności. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się również jak poprawnie złożyć wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego oraz jak przebiega proces skargowy na brak jej zapewnienia.

Udział w szkoleniu wzięli m. in. przedstawiciele Związku Głuchych w Bolesławcu, Bolesławieckich Amazonek, Koła Niewidomych w Bolesławcu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Niewidomych na Tandemach oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.