rodzina w parku

W dniu 31 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpoczęło się pierwsze w tym roku szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej ( w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo – warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk).

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników PCPR w Bolesławcu – dwóch trenerów rodzinnych form opieki zastępczej – zgodnie z Programem Szkoleniowym ,,RODZINA” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych ,,Pro Familia” w Krakowie.

Do szkolenia przystąpiło 12 osób, w tym 3 małżeństwa, jedna para niepozostająca w związku małżeńskim i 4 osoby samotne. Część uczestników stanowi już rodziny zastępcze niezawodowe dla małoletnich dzieci zgodnie z Postanowieniami Sądu. Podczas szkolenia kandydaci będą mieli możliwość pogłębiać swoją dotychczasową wiedzę, a jednocześnie pozyskać wiele nowych, niezbędnych w opiece i wychowaniu informacji. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy poznają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych. Spotkania mają formę wykładów oraz ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach sprawdzą zdobytą już wiedzę, poznają specyfikę rodzicielstwa zastępczego, problemy i zadania jakie stają przed nimi. Ponadto ww. kandydaci odbędą praktyki w Domu Dziecka w Bolesławcu.

Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się miłością i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121789, 75 6121782.