Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w czwartki o godz. 16.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową poradnia@pppboleslawiec.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Warsztaty prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr
Beata Listwan- psycholog , mgr Katarzyna Bocheńska-Podrez- pedagog
Pierwsze spotkanie już 23 marca 2023 g. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!!