grafika

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Spotkania odbywać się będą co 2-3 tygodnie w środy o godz. 16.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zgłoszenia drogą mailową: poradnia@pppboleslawiec.pl.
Ilość miejsc ograniczona.

Warsztaty prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Aleksandra Lejczak – psycholog, mgr Katarzyna Bocheńska-Podrez – pedagog

Pierwsze spotkanie planowane jest na 7 lutego 2024 o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!!