24 lipca 2021r. obchodzić będziemy 102 rocznicę powstania Policji Państwowej, z tej okazji w dniu 19 lipca 2021r. odbyła się uroczysta akademia w Teatrze Starym w Bolesławcu. Udział w niej wzięli m.in. Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak, zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele władzy sądowniczej i innych służb mundurowych.

Ze względu na ciągle obowiązujące restrykcje, obchody te były nieco skromniejsze niż zwykle, dlatego też wśród Policjantek i Policjantów byli tylko ci, którzy zostali nagrodzeni bądź awansowali na wyższe stopnie.

Każdy z nas wstępując do policji składał ślubowanie, w którym przyrzekał służyć wiernie narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia – tymi słowami swoją przemowę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji – insp. Robert Kurenda. – Służba policyjna jest pełna napięć i stresu dnia codziennego, a wy podejmujecie decyzje, od których często zależy życie i zdrowie ludzi. Dlatego stojąc dziś przed wami w tym szczególnym dniu, mam ogromną przyjemność i satysfakcję złożyć wam wyrazy najwyższego uznania oraz podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne szacunku – mówił Komendant, szczególnie dziękując funkcjonariuszom za ich zaangażowanie przez ten ostatni, ciężki rok służby.

Obchody Święta Policji w Powiecie Bolesławieckim były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. Zebrani w teatrze funkcjonariusze kolejno otrzymywali swoje wyróżnienia oraz odznaczenia.

Chciałem serdecznie pogratulować szczególnie wszystkim tym, którzy zostali dzisiaj odznaczeni, wyróżnieni i awansowani na kolejne stopnie. Ten rok, który upłynął, był dla nas wszystkich wyjątkowy. Pandemia postawiła przed Policją Państwową szereg nowych zadań i trzeba przyznać, że nasza policja powiatowa doskonale sobie poradziła – mówił Tomasz Gabrysiak. Starosta podziękował wszystkim Policjantkom i Policjantom za ich zaangażowanie, a samorządowcom za współpracę związaną z realizacją nowopowstającego budynku Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak odczytał list okolicznościowy skierowany do pracowników policji. W swoim przemówieniu docenił ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podziękował również Staroście Bolesławieckiemu za wsparcie inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

Wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz pracownikom policji życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym! Aby Wasza praca napawała Was dumą, a włożony trud w jej wykonywanie został doceniony przez społeczeństwo!