3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy.

W Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, składających się z uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz apelu przy pomniku 100-lecia Odzyskania Niepodległości wzięli udział: w imieniu Marszałka Sejmu poseł Szymon Pogoda, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Prezydent Miasta Piotr Roman oraz przedstawiciele duchowieństwa, stowarzyszeń, organizacji oraz służb mundurowych.