Nasze zdrowie i zdrowie naszej planety są ze sobą nierozerwalnie związane, a potrzeba skupienia się na tworzeniu zdrowych społeczeństw na zdrowej planecie staje się coraz bardziej widoczna.

Temat Światowego Dnia Zdrowia 2022 koncentruje się na związku między zdrowiem naszej planety a zdrowiem ludzi, zwierząt, roślin – wszystkich żywych stworzeń. Zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”, które podkreśla współzależność zdrowia zwierząt, ludzi i środowiska, tegoroczna kampania Światowej Organizacji Zdrowia będzie promować przesłania i działania, które pokazują, jak indywidualne wybory i zachowania społeczne wpływają na nasze środowisko.

Podczas gdy ludzie przyczyniają się do degradacji środowiska poprzez niezrównoważone wzorce zachowań, możemy i musimy również być częścią rozwiązania, jeśli chodzi o rozwiązanie największego pojedynczego zagrożenia dla zdrowia, przed którym stoi ludzkość – kryzysu klimatycznego.

Wszystko jest ze sobą powiązane: problemy, rozwiązania i my

Rosnące temperatury, powodzie i ekstremalne opady deszczu to skutki zmian klimatycznych wpływających na życie milionów ludzi. Jednocześnie inne zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez człowieka, takie jak zanieczyszczenie powietrza, degradacja ekosystemu oraz produkcja i konsumpcja tytoniu, pogłębiają szkody na naszej planecie. Są to tematy, które będą eksplorowane wraz z inicjatywami realizowanymi w ramach WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia wzywa wszystkich do ponownego wyobrażenia sobie świata, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich, gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrostanie planety i człowieka oraz gdzie tworzą się zdrowe, skupione na ludziach miasta, wsie i społeczności. warunki do lepszego życia.