plakat

Dzień 27 lutego obchodzony jest corocznie jako Światowy Dzień NGO (Organizacji Pozarządowych), uznany w 89 krajach, na sześciu kontynentach.

Dzień ten zaproponowany został w 2010 roku w trakcie IX Forum Organizacji
Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego, którego państwem
członkowskim była Polska, a zaakceptowany przez ONZ, UE i NGO w 2014 roku.

Z tej okazji wszystkim osobom, które poprzez zaangażowanie w organizacjach
pozarządowych realizują ideę rozwoju naszego społeczeństwa składamy życzenia
wielu sukcesów, ciekawych inspiracji, siły oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za ogromną pracę wykonywaną na rzecz lokalnych społeczności.