27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, który ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywnego zaangażowania się w ich działalność i zachęcanie do większej symbiozy między tego typu organizacjami oraz sektorem publicznym i prywatnym.

Z tej okazji wszystkim osobom, które poprzez zaangażowanie w organizacjach pozarządowych realizują ideę rozwoju naszego społeczeństwa składamy życzenia
wielu sukcesów, ciekawych inspiracji, siły oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za ogromną pracę wykonywaną na rzecz lokalnych społeczności.