Małgorzata Mazur, uczennica 3 klasy technikum architektury krajobrazu

Małgorzata Mazur, uczennica 3 klasy technikum architektury krajobrazu zakwalifikowała się do etapu centralnego XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Eliminacje okręgowe odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Łącznie uczestniczyło w nich 267 szkół z całego kraju, w tym 850 osób z kierunku architektura krajobrazu. Gosia zajęła III miejsce, dzięki czemu jedzie w maju do Bydgoszczy na trzeci, ostatni etap olimpiady.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.