W miniony weekend w Sali Rajców odbył się Zjazd Hufca ZHP Bolesławiec im. Szarych Szeregów, podczas którego Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak został uhonorowany specjalną odznaką.

Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju harcerstwa i wspierają działalność harcerską na różnych płaszczyznach. Srebrną odznakę otrzymali również: Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Bolesławiec, Nadleśnictwa Międzychód oraz Nadleśnictwo Świętoszów.

W swoim przemówieniu, wygłoszonym podczas ceremonii, Starosta podkreślił ważność harcerstwa jako szkoły życia, która kształtuje młodych ludzi, ucząc ich odpowiedzialności, solidarności, umiejętności przywództwa i pracy w zespole. Wyraził także wdzięczność za otrzymane wyróżnienie oraz zapewnił, że będzie nadal wspierał harcerstwo i rozwijał integrującą je działalność w naszym powiecie.

Zjazd Hufca ZHP w Bolesławcu był również okazją do uhonorowania osiągnieć instruktorów. Złoty Krzyż otrzymał hm. Krzysztof Chrościak, a Brązowy Krzyż phm. Piotr Przybylski.

Złotą Odznakę „Zasłużonych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP” otrzymała Komendantka hm. Barbara Chrościak, która po raz kolejny została wybrana szefową bolesławieckiego hufca.

Srebrna Odznakę otrzymali: hm. Leszek Gudzowski, hm. Radosław Zamorski, hm. Krzysztof Makaro, phm. Alina Rataj, phm. Dariusz Rataj, phm. Mateusz Frydrych, phm. Beniamin Marek oraz phm. Barbara Fecyk. Natomiast Brązową Odznakę uhonorowano: phm. Juliusza Idzikowski, pwd. Zuzannę Gęsikowską, pwd. Katarzynę Liput, pwd. Łukasza Łuckiego, pwd. Roberta Klimka oraz pwd. Aleksandrę Fecyk.