Tomasz Gabrysiak

W dniu 24 lutego 2024 r. w siedzibie Starosty Wrocławskiego odbyło się XXXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD). W trakcie obrad Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak został wybrany Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia ZPWD. Przewodniczącym wybrany został Kamil Ciupak Starosta Polkowicki. Głównym zadaniem Związku jest wspólne realizowanie zadań powierzonych starostom w zakresie geodezji i kartografii.