grafika
Rada Powiatu Bolesławieckiego podzieliła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami przypadające Powiatowi Bolesławieckiemu na rok 2023. Kwota, jaką dysponuje w bieżącym roku Powiat wynosi 2.418.893 zł.
Rada uwzględniając potrzeby wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu dokonała podziału środków PFRON na 2023 rok. Taki podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Staroście Bolesławieckim.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu na dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami oraz pracodawcy mogą także ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.
Dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
Szczegółowy podział środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.