Pieniądze dla powiatu bolesławieckiego na 2022 r. na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostały podzielone przez Radę Powiatu.

W tym roku otrzymaliśmy wyższą kwotę, dzięki czemu więcej osób z niepełnosprawnościami skorzysta z finansowego wsparcia. O dofinansowanie można wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Tam będą przyznawane środki między innymi na zakup aparatów słuchowych, pieluchomajtek, wózków inwalidzkich czy protez piersi. Osoby zainteresowane aktywnością zawodową mogą się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy. Mogą otrzymać wsparcie na przykład na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.

Podział środków pozytywnie oceniła Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która doradza Staroście w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy podział środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj:

https://bip.powiatboleslawiecki.pl/bip/318_spboleslawiec/fckeditor/file/Uchwaly/urp/VI%20kadencja//urp6_262.pdf