Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie. Jego obecność podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a druhami, którzy pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas zebrania Starosta wyraził swoje uznanie dla bohaterstwa i poświęcenia członków OSP, podkreślając wagę ich roli w ochronie przed zagrożeniem pożarowym.

W trakcie spotkania omawiano m.in. osiągnięcia OSP, przedstawiono raport finansowy i sprawozdanie z działań ratowniczych oraz sprawy gospodarcze.