Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego: dyrektorem ds. rozwoju Panem Grzegorzem Łyczko oraz menedżerem ds. rozwoju relacji społecznych Panem Piotrem Buzarem miało charakter informacyjny w związku z trwającą realizacją inwestycji w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz planowanym ogłoszeniem drugiej edycji.

Podczas spotkania z przedstawicielami powiatu, miasta i gmin poruszane były kwestie wyjaśniające dotyczące jeszcze trwających inwestycji oraz założenia wniosków w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.