Dnia 19 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół powiatu bolesławieckiego. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu  pani Sylwia Brońska zapoznała uczestników z założeniami Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Przedstawiona została także informacja na temat przebiegu działań projektowych, uzyskanych efektów i wniosków płynących z analizy poszczególnych przypadków.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu Katarzyna Reguła zaproponowała ofertę doskonalenia wspierającą pracę pedagogów szkolnych: doradztwo metodyczne, szkolenie dotyczące diagnozy funkcjonalnej. Dokonano analizy potrzeb szkoleniowych pedagogów powiatu bolesławieckiego.