Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu.
Każdego roku, przed Bożym Narodzeniem, członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu spotykają się, aby złożyć sobie życzenia, przełamać opłatkiem i w gronie najbliższych posmakować wigilijnych potraw. Spotkanie przy świątecznie zastawionym stole, to wielkie, wzruszające przeżycie, czas wspomnień i refleksji. Oprócz wspólnego kolędowania i serdecznego wystąpienia Haliny Waniak – Prezesa Stowarzyszenia, życzenia złożył Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Prezydent Miasta Piotr Roman.