plakat
NOWY termin spotkania – 15.01.2024 r. !!!
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego.
Wydarzenie odbędzie się 15 stycznia 2024 r. o godzinie 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ulicy Armii Krajowej 12. Sala 101.
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego kontynuuje zaangażowanie w promowanie ekonomii społecznej oraz wsparcie dla istniejących i nowych podmiotów w tej dziedzinie. Spotkanie ma na celu przedstawienie planów działań na kolejne trzy lata, w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy: przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, osoby zagrożone ubóstwem, tych, którzy planują założenie podmiotu ekonomicznego lub pracę w przedsiębiorstwie społecznym.
Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych środkach finansowych i możliwych formach wsparcia.