Zapraszamy rodziców na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Miejsce spotkania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu ul. Tyrankiewiczów 11.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 4 października 2021 roku o godz. 17:00 w sali 21, II piętro.

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu.

Celem spotkań jest:

  • radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami własnymi i swojego dziecka,
  • wymiana doświadczeń wychowawczych, stawianie dzieciom granic,
  • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Podczas spotkań realizowane będą również prelekcje i warsztaty tematyczne. Ich szczegółowa tematyka na bieżąco będzie planowana po omówieniu potrzeb zainteresowanych osób.

Spotkania przeznaczone są dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami i poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Spotkania prowadzi:

Ewa Alf – psycholog tel. 603 359 842, e-mail: ealf@pppboleslawiec.pl