16 listopada 2022 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego ze specjalnym wystąpieniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Tematem wystąpienia były środki unijne oraz ich wykorzystanie i inwestycje w powiecie bolesławieckim.

Na sesji omówiona została również koncepcja II etapu obwodnicy Bolesławca. Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do programu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość tego zadania to 64 635 472,20 zł z 60 % dofinansowaniem.  Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2026 rok.

Kolejnym punktem w porządku obrad było omówienie działalności Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna a także informacja o Dolnośląskiej Cyklostradzie. Ten projekt, oprócz funkcji rekreacyjnej, ma stanowić istotny element lokalnej sieci transportowej, w tym miasto Bolesławiec jako hub turystyki rowerowej.