Starosta Bolesławiecki: Tomasz Gabrysiak – Kierownik Urzędu

Wicestarosta Bolesławiecki: Mirosław Horzempa

Członek Zarządu Powiatu: Stanisław Chwojnicki

Skarbnik Powiatu: Renata Kozinoga

Sekretarz Powiatu: Sylwia Chruszcz