Starosta Bolesławiecki: Tomasz Gabrysiak – Kierownik Urzędu

Wicestarosta Bolesławiecki: Patryk Hałka

Skarbnik Powiatu: Joanna Sady

Sekretarz Powiatu: Sylwia Chruszcz