Od września 2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu realizowany jest projekt w programie Erasmus+, Runda 1, KA1, Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. “Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy szkoły”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 45 975,00 EUR. Wszystkie działania projektowe są sfinansowane z funduszy UE.  Projekt kończy się w sierpniu 2022 roku.

W działaniach wzięło udział 12 nauczycieli I LO różnych przedmiotów. Były to m.in. kursy języka angielskiego na Malcie podczas wakacji 2021. Dwie anglistki uczestniczyły w kursach metodycznych podnoszących kompetencje cyfrowe oraz uaktualniające metody nauczania języka obcego. Jedna nauczycielka szkoliła się w zakresie języka hiszpańskiego na kursie w Polsce i w Hiszpanii, czego efektem było wprowadzenie go do oferty szkoły jako piątego języka obcego. W szkoleniach językowych uczestniczyła także dyrekcja szkoły i pracownik niepedagogiczny.

Dodatkową formą współpracy ze szkołami zagranicznymi była obserwacja lekcji języka angielskiego w partnerskiej szkole Djäkneparksskolan w Norrköping w Szwecji oraz prowadzenie lekcji językowych przez anglistkę I LO w szkole IES FUENTESAÚCO w Hiszpanii. Z obiema placówkami bolesławieckie Liceum  współpracuje już w drugim projekcie Erasmus+.

– Taka wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami przynosi korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom – zgodnie twierdzą nauczyciele, którzy wzięli udział w tym cennym projekcie.

I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu ma długie tradycje współpracy ze szkołami z wielu krajów, dwa lata pandemii niestety zatrzymały międzynarodowe kontakty, ale powoli i skutecznie są odbudowywane. Szczególnie ważne są wymiany uczniów i wzbogacanie ich doświadczeń. W kwietniu odbyła się pierwsza mobilność w Hiszpanii, w której uczestniczyło sześciu uczniów, już we wrześniu 2022 szkoła będzie gospodarzem tygodniowego spotkania projektowego młodzieży i opiekunów z pięciu europejskich szkół w ramach projektu Mobilność Szkolna “Past Roads Futur Ways”.