Zarząd Powiatu Bolesławieckiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnera i wybrał firmę  Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.