Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 18 marca 2024 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na konkurs wpłynęły 24 oferty złożone przez 15 organizacji pozarządowych. Wybrano i przyjęto do realizacji 17 ofert.

Organizacjom pozarządowym w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  udzielono dotacji w łącznej wysokości 37 700,00 zł.

Więcej informacji TUTAJ