Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 15 kwietnia 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na konkurs wpłynęło 12 ofert złożonych przez 8 organizacji pozarządowych.
Oferta Bolesławieckiego Klubu Biegacza na realizację zadania publicznego pn.: „Rusz się po zdrowie – Bieg po Ceramicznego Buta” została odrzucona na etapie oceny formalnej – stowarzyszenie we wskazanym terminie nie dostarczyło brakujących dokumentów.
Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec  na  realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla zawodników  i zawodniczek UKS Football Academy Bolesławiec z Powiatu Bolesławieckiego oraz ich udział w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Wrocław w kategoriach Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik” nie otrzymała rekomendacji Komisji konkursowej.

Wybrano i przyjęto do realizacji 10 ofert złożonych przez: Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny, Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie Bolesławiec, TOP Bolesławiec (trzy oferty), Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie  Bolesławiec (dwie oferty), Klub Sportów Walki „GLADIATOR”, Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec, Bolesławiecką Grupę Kolarską.

Więcej informacji: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/567415/rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_pub