W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert p.n. „Strzelnica w Powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Powiat Bolesławiecki – jako jeden z trzynastu podmiotów otrzymał dofinansowanie w kwocie 208 745,49 zł na realizację zadań związanych z utworzeniem strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Strzelnica pneumatyczna powstanie w budynku  II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, a ze szkolenia strzeleckiego korzystać będą przede wszystkim uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowym z II LO w Bolesławcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.

Dodatkowo na strzelnicy planowana jest realizacja obowiązkowych zajęć strzeleckich w ramach edukacji dla pozostałych uczniów ze szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki.