Zarząd Powiatu Bolesławieckiego rozstrzygnął na posiedzeniu 20 maja br. otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Dotyczą one przede wszystkim organizacji lokalnych imprez kulturowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Adresowane są do szerokiego grona osób z różnymi niepełnosprawnościami, zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

Dotacje otrzymały następujące organizacje na realizację zadań publicznych:

Nazwa oferenta Nazwa zadania
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie Stowarzyszenie XVIII Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych – 3.000 zł
TOP Bolesławiec Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii letniej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, w tym z autyzmem – 2.000 zł
Bolesławiecki Klub Amazonek X Dzień Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim – 3.000 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Bolesławiec Świat dla nas – 4.000 zł
Fundacja NNT Słowem rozświetlamy ciemność, wspólnym krokiem ku światłu. Nocny maraton Nie Widzę Przeszkód! – 2.000 zł
Fundacja NNT Na tandemie rajd doliną Bobru – aktywnie poznajemy nasz region. Rajd niewidomych i ich widzących pilotów – 2.000 zł
Fundacja CzaSami Organizacja zajęć grupowych w formie letnich warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z autyzmem z powiatu bolesławieckiego – 4.000 zł