Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 20 marca 2023 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na konkurs wpłynęły 22 oferty złożone przez 11 organizacji pozarządowych. Wybrano i przyjęto do realizacji 14 ofert.

Organizacjom pozarządowym w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  udzielono dotacji w łącznej wysokości 40 000,00 zł.

Więcej informacji TUTAJ