tablica Starostwa

 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą nr 517/2021 z 29 listopada 2021 r. przyjął ofertę Stowarzyszenia „Sursum Corda” w Nowym Sączu na realizację powyższego zadania.

Organizacja otrzyma na ten cel w 2022 r. dotację w wysokości 128.040 zł i będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Osiecznica i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Warta Bolesławiecka. W ramach przyznanej dotacji organizacja zrealizuje także zadania z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

Punktacja przedstawia się następująco:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

Liczba punktów uzyskanych
w ocenie merytorycznej
1 Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu 18
2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze 15
3 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze 15
4 Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie 14
5 Fundacja Honeste Vivere w Warszawie 15