młotek i waga

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą nr 889/2023 z 27 listopada 2023 r. przyjął ofertę Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy na realizację powyższego zadania.

Organizacja otrzyma na ten cel w 2024 r. dotację w wysokości 136.491 zł i będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej. W ramach przyznanej dotacji organizacja zrealizuje także zadania z zakresu edukacji prawnej w 2024 r.

Punktacja przedstawia się następująco:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

Liczba punktów uzyskanych
w ocenie merytorycznej
1. Fundacja HONESTE VIVERE w Warszawie 18
2. Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie 17