Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwałą nr 696/2022 z 28 listopada 2022 r. przyjął ofertę Fundacji Inter Vivos z Warszawy na realizację powyższego zadania.

Uchwała dostępna TUTAJ

Organizacja otrzyma na ten cel w 2023 r. dotację w wysokości 128.040 zł i będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej. W ramach przyznanej dotacji organizacja zrealizuje także zadania z zakresu edukacji prawnej w 2023 r.

Punktacja przedstawia się następująco:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

Liczba punktów uzyskanych
w ocenie merytorycznej
1 Fundacja Inter Vivos w Warszawie 18
2 Fundacja Honeste Vivere w Warszawie 16