1 czerwca 2022 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się uroczyste podsumowanie kulturalnej części projektu pod nazwą „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” pod sugestywnym tytułem „Mosty między nami”. W  transgranicznym projekcie uczestniczy Powiat Bolesławiecki wraz z Gminą Miejską Bolesławiec i zagranicznym partnerem – Powiatem Bautzen. Projekt dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie do warunków transgranicznego rynku pracy rozpoczął się w 2018 roku kapitalnym remontem Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Przestarzały budynek w centrum Bolesławca zamienił się w funkcjonalną i atrakcyjną szkołę.  2 września 2019 roku uroczyście otwarto zmodernizowaną szkołę specjalną w Bolesławcu i przyszedł czas na wypełnienie ambitnych inwestycji działaniami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi. W ramach międzynarodowych spotkań zorganizowano: 10 warsztatów teatralnych, 10 warsztatów wokalnych, 9 warsztatów ceramicznych, 9 warsztatów międzykulturowych, 3 warsztaty historyczne  : „Spotkania teatralne” w Teatrze Starym w Bolesławcu, „Spotkania  ceramiczne” w Muzeum Ceramiki i BOK MCC w Bolesławcu, „Warsztaty międzykulturowe” w BOK MCC Bolesławiec, „Spotkania z piosenką” w MDK w Bolesławcu oraz „Spotkania historyczne” w miejskich przestrzeniach obu miast partnerskich. Uczestników projektu nie zatrzymała nawet światowa pandemia. Wychowankowie mieli próby w swoich krajach, kontaktując się jedynie zdalnie. Nie zabrakło również działań sportowych. W ramach projektu zorganizowano „Olimpiadę uczniów ze szkół powszechnych i specjalnych”. Realizacja projektu trwa.  Aktualnie odbywają się szkolenia wychowawców i nauczycieli oraz zajęcia psychologiczno – pedagogiczne. Planowane zakończenie projektu to grudzień 2022 roku.